Zakelijke diensten

Vanuit ons kantoor in Amstelveen, dichtbij de internationale luchthaven Schiphol, verleent MTM, met een toegewijd team, op een persoonlijke en professionele manier, zakelijke diensten aan klanten afkomstig uit de hele wereld.

Senior Management

 • Oprichting of aankoop van een Nederlandse juridische entiteit
 • Het verlenen van een bezoek- en/of postadres voor de Nederlandse juridische entiteit
 • Het zijn van directeur van de Nederlandse juridische entiteit
 • Het bewaren van de oprichtingsdocumenten inclusief het aandeelhoudersregister en de verslagen van bestuur- en aandeelhoudersvergaderingen
 • Het bijwonen van bestuur- en aandeelhoudersvergaderingen
 • Nakijken van documenten welke getekend moeten worden namens de Nederlandse juridische entiteit

Account Management

 • Coördineren van alle contacten van klant gerelateerde partijen en adviseurs (belastingadviseurs, juridische adviseurs, notarissen, enz.)
 • Organiseren en notuleren van jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergaderingen
 • Organiseren en notuleren van buitengewone vergaderingen van aandeelhouders en bestuursvergaderingen
 • Behandelen van dagelijkse correspondentie van de onderneming
 • Coördinatie van alle contacten met cliënt gerelateerde partijen en adviseurs (belastingadviseurs, juristen, notarissen, enz.)
 • Openen van bankrekeningen
 • Controleren en beheren van bankafschriften en gerelateerde documenten en, indien wenselijk, het doorsturen van kopieën hiervan
 • Zorg dragen voor de aangifte van de vennootschapsbelasting in nauwe samenwerking met de daartoe aangewezen belastingadviseur en het verzorgen van andere lokale belastingzaken (bijv. btw, loonheffingen)
 • Toezicht op en uitvoeren van inkomende en uitgaande betalingen en diensten voor telebankieren.
 • Voldoen aan de eisen van De Nederlandse Bank
 • Verstrekken van juridisch of speciaal management of administratieve diensten, indien wenselijk, en het verstrekken van alle informatie aan de cliënt en zijn/haar juridische vertegenwoordiger